Ивелина Василева

ГЕРБ искат регистърът за управление на отпадъците да стане публичен

Предлагаме регистърът за внос и износ на отпадъци да бъде публичен. Това обяви председателят на комисията по околна среда и води в парламента Ивелина Василева.

Василева уточни, че досега той не е бил публичен, но това ще бъде коригирано с поправки, предложени от ГЕРБ, в Закона за управление на отпадъците.

Тя допълни, че този регистър ще съдържа пълната информация при нотификация за внос и износ на отпадъци, за количеството и вида на отпадъка, кой го внася, кой го транспортира, кой ще го преработва, в коя инсталация. Ще има данни за вносителя, за износителя и за оператора и за превозвача на отпадъка, както и ще се цитират данни за това за какъв период от време този отпадък ще бъде оползотворен, включително да се цитират комплексните разрешителни и регистрационните документи, на базата на които това оползотворяване ще бъде извършено.

„Това според нас ще даде пълна гаранция за прозрачност и информираност на обществото и на компетентните органи. Други промени, които правим са обвързани с предходни законодателни инициативи, които предприехме. Знаете, че въведохме задължителен ОВОС за експерименталното горене. Това, което въвеждаме с нашето предложение в Закона за управление на отпадъците днес, е изискване към министъра на околната среда и водите в срок от 6 месеца да издаде ясни и категорични критерии що е то експериментална инсталация. Отново, за да няма заобикаляне на закона и погрешно тълкуване и интерпретация“, допълни Василева.

Тя заяви, че ГЕРБ прави и изменение с така наречения възстановен отпадък. По думите й за него няма ясно определение и понякога се използва за заобикаляне на закона.

„С тези стъпки искаме за пореден път да декларираме волята си заедно с изпълнителната власт да работим за затягане на контрола, за привеждане на всички възможни мерки за ефективен контрол, който касае превозът и третирането на отпадъци“, обясни още Василева.

- реклама -