газов хъб

Газопреносните оператори на България и Словакия ще си сътрудничат за хъб „Балкан“

Газопреносните оператори на България и Словакия ще си сътрудничат за хъб „Балкан“. „Булгартрансгаз“ ЕАД и „eustream“ a.s ще работят за подобряване сигурността на доставките на природен газ в региона на Централна и Югоизточна Европа. Те ще насочат и усилията си към реализацията на инфраструктурни проекти, а именно – газовият хъб „Балкан“ и газопроводът „Ийстринг“.

Това предвижда подписаният днес Меморандум за разбирателство между българския и словашкия газопреносен оператор. На подписването присъства министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

„Булгартрансгаз“ и „eustream“ ще разработят концепция за развитието на газоразпределителен хъб у нас в съответствие с проекта Eastring.

Двете страни подробно ще анализират и ще разгледат техническите възможности за координираното изпълнение на двата проекта.

Със споразумението се потвърждава свързаността между проектите. Газопроводът „Ийстринг“ ще служи като приоритетен западен маршрут за междусистемното свързване на регионалните пазари и газов хъб „Балкан“. С цел гарантиране сигурността на доставките на природен газ в региона на Централна и Югоизточна Европа, в меморандума се предвижда подкрепа за включването на други страни, заинтересовани от развитието на двата проекта.

„Булгартрансгаз“ и „eustream“ ще си сътрудничат с информация по проектите, ще обменят ноу-хау и най-добри практики, съгласно съществуващите политики и регионални инициативи на ЕС, следващи принципите за развитие на единен европейски газов пазар.

В меморандума е записано още, че двете дружества ще работят за насърчаване конкурентоспособността и подобряването на либерализацията на единен газов пазар. Отчита се също и общата регионална цел и необходимостта от развитие на междусистемно свързана газопреносна инфраструктура.

- реклама -