„Фрийдъм хаус“: България има слабости в защитата на правата и свободите

България има слабости в защитата на правата и свободите. Това е една от констатациите в тазгодишния доклад на най-старата американска неправителствена организация „Фрийдъм хаус“. НПО-то оповести доклада си за 2021 г. за състоянието на страните в преход.

В него България отново е поставена в категорията „полуконсолидирана демокрация“. Това означава, че държавата формално е с добри стандарти за избиране на лидери, но има слабости в защитата на политическите права и гражданските свободи.

В общия доклад се казва, че „ЕС трябва да окаже натиск върху България да оттегли възраженията си за кандидатурата на Северна Македония“.

Смяната на властта в България и Словакия в последно време очерта

смущаващи модели на политически патронаж,

конфликт на интереси и непрозрачни договорки. А бившите управляващи и от ГЕРБ, и от „Смер“ (Словакия) очевидно са съживили вредни практики от периода непосредствено след началото на посткомунистическия преход. Това пише още в документа.

Нещо повече – проблемите, открити от национални или местни лидери в България, Чехия, Словакия и други държави, подчертават

отчайващата асиметрия между изграждането

и разграждането на демократичните институции, които – показват примерите от Унгария, Полша и Словения – сравнително лесно може да бъдат засегнати от „злонамерени играчи“.

В доклада се изследват 29 държави от Източна Европа и бившите съветски републики – т.нар. източен блок от времето на студената война. Целта е да се проследи демократичното им развитие. Това е причината Гърция и Турция от нашия район да не са обхванати. Докладът обхваща периода до края на 2021 г.

Източник: Дневник

- реклама -