обществени поръчки държава, фирми договори обжалване бюджетен излишък НСИ Борисов НАП приходи данъци вноски туроператори, турагенти, подкрепа, програма, изплащане

Фондът на фондовете ще предостави на банките гаранции от 170 млн. лв.

Фондът на фондовете представи мерки за подкрепа на бизнес и обществени групи чрез финансови инструменти. Фондът на фондовете управлява над 1,2 млрд. лв. публичен ресурс, допълнително са привлечени и частни средства. Схемата е специално създадена да отговори на ликвидните нужди на малките и средни предприятия.

Фондът ще предостави на банките гаранции от 170 млн. лв.

„Очакваме те да обезпечат в следващата една година те да обезпечат портфейл от до 850 млн. лв. кредити. Това ще са предимно оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години. Целта е временна подкрепа за предприятията, които са в условия на икономическа несигурност. Целта на мярката е допълнително облекчаване на административната тежест за кандидатстващите фирми.“ Това съобщи Светослава Георгиева – изпълнителен директор на Фонда.

Обмисля се възможността това да бъдат безлихвени кредити при фирми, които имат желание да запазят заетостта си преди кризата.

Обмислят се варианти и за удължени гратисни периоди за главницата или по лихвите като временна мярка за периода на кризата.

 

- реклама -