заплата , ЕС, министри, заплащане
сн. БГНЕС

Фирмите за бързи кредити връщат пари – при какви условия

Фирмите за бързи кредити връщат пари – при какви условия.

Съгласно европейското законодателство потребителите на бързи кредити ще дължат само главница,

когато ГПР (годишен процент на разходите) и общата дължима сума по кредита не е коректно

посочена в договора. Това съобщиха от асоциация „Активни потребители“.

През месец март Съдът на Европейския съюз (за краткост „СЕС“) излезе с Решение по дело срещу фирма за бързи кредити, по запитване на Софийски районен съд.

В договора за потребителски кредит често се включват допълнителни услуги,

които обаче не са отразени коректно в общата сума,

дължима от потребителя. СЕС дава отговор кои допълнителни услуги трябва да бъдат включени в

общата дължима сума от потребителя и да бъдат включени в ГПР (годишен процент на разходите).

Съдът също дава разяснение какво се случва, ако посоченият ГПР в договора се разминава с реалния – отново се дължи само главницата!
СЕС даде отговор на въпросите зададени от Софийски районен съд дали допълнителни услуги трябва задължително да се включват в общите разходи по кредита и ГПР.

В конкретния случай такива са:

– приоритет при разглеждане на искане за отпускане на кредит и предоставяне на сумата;

– отлагане на изплащането на месечни вноски;

– намаляване на размера на месечни вноски.

Но в практиката можем да открием много подобни допълнителни услуги на различни дружества като:

– Такси за разглеждане на искане за кредит;
– Такси за бързо одобрение (приоритет);
– Такси за гарант (поръчител);
– Такса за оценка на кредитоспособността;
– Такси при забава на плащане (напр. за изпращане на уведомления, посещения на адрес и т.н.);
– Такси за банкови гаранции.

Oбщи разходи по кредита за потребителя обхващат всички разходи, включително лихви, комисиони, такси и всякакви други видове разходи, които потребителят следва да заплати във връзка с договора за кредит и които са известни на кредитора, с изключение на нотариалните такси. Съгласно тази разпоредба посочените разходи включват и разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, ако сключването на договор за услугата е задължително условие за получаване на кредита или получаването му при предлаганите условия.

Ето защо, СЕС отсъди,

че когато закупуването на посочените услуги се оказва задължително условие за получаването на

съответния кредит или представлява така формулирана клауза,

която е предназначена да прикрие действителните разходи по този кредит, те трябва да се включат в общите разходи по кредита.

Ако това не се направи, съгласно нашето законодателство, потребителят дължи само толкова колкото е получил – т.е. главницата.

Според СЕС и българската съдебна практика, ако ГПР не е коректно посочен,

то се приравнява на липсващ такъв, поради което договорът за потребителски кредит е недействителен и потребителя дължи само чистата стойност – т.е. главницата.

Как да изчислим ГПР?

Тъй като формулата, по която се изчислява ГПР,

не е проста – има технологично решение,

което лесно може да бъде открито с Интернет търсачка (напр. Google или Bing).

За да откриете такъв калкулатор просто напишете в полето за търсене „ГПР калкулатор“ и ще

намерите множество такива.

Имайте предвид, че значителна част от тях са създадени от

дружества отпускащи кредити,

затова ние препоръчваме да използвате калкулатори, които са външни за такива дружества.  Ето два такива калкулатора:

Сложен калкулатор – https://www.calculator.bg/1/crediten_gpr.html

Опростен калкулатор – https://www.moitepari.bg/kalkulatori/krediten_kalkulator.aspx

Въведете в кредитния калкулатор (за предпочитане сложния калкулатор) сумите, които са посочени в

погасителния план, натиснете СМЕТНИ и обърнете внимание дали се разминава посоченият ГПР в

договора и този сметнат от калкулатора.

Ако считате, че искат от вас да заплатите прекалено висока сума, може да проверите с калкулатора приблизително какъв е реалният ГПР.

Нека разгледаме един пример:

Пример:

На фигура 1 виждаме заглавната страница на потребителския профил в интернет приложението на дружеството, в което излиза информация без да бъде показана стойността на ГПР:

Picture1.png

 

Във фигура 2 виждаме извадка от документите, в която пише процент на лихвата и ГПР:

Picture2.png

 

При така показаните данни нещо изглежда се разминава. Въвеждаме в калкулатора размер на кредита 5000 лева, срок на заема 18 месеца и лихва 41% и получаваме резултата във фигура 3:

Picture3.jpg

 

Правим отново калкулацията, като включваме таксата за гаранция към фирма-партньор и получаваме резултата във фигура 4:

Picture4.jpg

Финалният резултат показва, че с включената задължителна допълнителна услуга – „такса за гаранция към фирма партньор“, ГПР от 49,65% е некоректно посочен, а реалният ГПР е в размер на 174,72%! Следователно в тази хипотеза потребителят ще дължи само 5000 лева без да дължи лихви, такси и други разходи. Всичко надплатено следва да бъде върнато, съобщава от „Активни потребители“.

Ето защо от асоциацията съветват всички потребители, теглили бързи кредити, да прегледат договорите си, да направят сметка чрез калкулаторите и ако установят несъответствие да потърсят юридическа помощ. Възможно е да си възстановите недължимо платените суми, считат от „Активни потребители“.

- реклама -