Фирмите у нас – вече и с променлив капитал

Фирмите у нас – вече и с променлив капитал. Целта е да се насърчи предприемачеството, обясняват депутати, внесли промени в Търговския закон.

Да се създават у нас нов тип фирми

– дружества с променлив капитал, предлагат депутати от управляващата коалиция, които са внесли в Народното събрание предложение за промени в Търговския закон. За целта те предлагат да се създаде изцяло нова глава в Търговския закон.

Според тях промените се налагат,

тъй като действащата уредба на търговските дружества не отговаря на спецификите на стартъп компаниите.

За целта се създава нова правна рамка, която да съответства на нуждите на стартиращите компании. Намаляват се и първоначалните разходи по регистрация и управление на новото дружество, тъй като в проекта няма изискване за минимална стойност на капитала на

дружеството с променлив капитал.

За него няма да важи и изискването минималната стойност на един дял в дружеството да бъде 1 лев. Служителите в дружеството с променлив капитал ще могат да придобиват дялове при определени условия, предвиждат още промените в закона.

Участниците в него сами ще определят

структурата на управлението му според нуждите си – общо събрание на съдружниците и управителен съвет или управител, като така са намалява административната тежест.

Фирмата на дружество с променлив капитал ще носи в името си ДПК, като изрично е предвидено, че това ще е правна форма, подходяща за реализиране на  предприемачески проекти, доколкото в нея могат да съществуват

само микро и малки предприятия.

С насърчаване на предприемачеството, посредством новото дружество ще се стигне до наличие на повече иновативни и ориентирани към растеж компании у нас, пише в мотивите към законопроекта.

- реклама -