работа от вкъщи съвети побъркване почивка работно време

Фирмите съкращават работници, ако няма компенсации

Спешно да се приеме Постановление на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите цени на тока  през четвъртото тримесечие на 2022 г.,

с оглед изтичането на 30 септември т.г. на срока на действие на настоящото ПМС. За това настояват от Асоциация на организациите на българските работодатели в писмо до премиера и министрите.

„Евентуално забавяне на подобно решение ще доведе до тежка ликвидна криза в огромната част от небитовите потребители на ел. енергия, с краен ефект – спиране на производства и съкращаване на работни места.

На фона на продължаващите серия от кризи, българският бизнес не е в състояние да понесе пореден ценови удар.

Припомняме, че в групата на небитовите потребители, освен предприятията, са и всички обществени институции – болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.“, посочват от бизнеса.

Те настояват още в изготвяния в момента проект на Държавен бюджет за 2023 г. да бъдат предвидени средства за продължаване на програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел. енергия и след 1 януари 2023 г., като се подготвят изменения в Закона, за да може да се ползват като източник, наред с БЕХ, и неочакваните печалби при електропроизводството и в частния сектор.

„Обръщаме внимание, че компенсациите не са „помощи“, а връщане на надвзетото от предприятията, в резултат от изкривения пазар. АОБР, чиито членове създават 86% от БДС и дават работа на 82% от наетите в България, няма да се поколебае да използва всички законни средства, за да се противопостави на прекратяване или забавяне на програмата за компенсиране. Тя не ползва средства от Държавния бюджет, а нейното прекратяване или влошаване на условията би обрекло огромна част от българските предприятия!“, пише още в писмото.

- реклама -