Фирми, собственост на неграмотни хора, източват НОИ

Увеличават се случаите, при които пора получават обезщетения за временна неработоспособност и безработица,

за които обаче е установено, че не

са упражнявали трудова дейност и фиктивно са назначени, за да черпят осигурителни права, съобщават от НОИ.

При един от тях осигурител подава електронно документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност,

бременност, раждане и майчинство.

При преценка на правото длъжностните лица установяват нередности и изпращат писма за отстраняване на несъответствията до управителя с адрес седалището на дружеството.

Писмата се връщат непотърсени.

На едно от известията за доставяне е посочено, че лицето не живее на посочения адрес.

Посетен е на място адресът, който е вписан в Търговския регистър. Там липсва каквато и да било жилищна сграда, от кметството информират служителите, че лицето не живее в селото, а въпросното място е

извън регулационния план на селото.

От органите на ТД на НАП информират, че дружеството не упражнява стопанска дейност, не са отчитани приходи, липсват документи,

свързани с направени разходи за дейността, дружеството не притежава фискално устройство за отчитане на продажбите и няма открита банкова сметка.

Случаят е предаден на прокуратурата.

При проверката разследващите органи са установили, че „управителят“ на дружеството е неграмотен бездомник и очевидно не е в състояние да управлява дружеството. По случая е образувано досъдебно производство.

Издирват се лицата, които са оформяли

документи и подавали данни от името на дружеството.

При друг подобен случай е образувано контролно производство за извършване на проверка от контролните органи в ТП на НОИ – Разград за дружество, чрез което са изплащани парични обезщетения и помощи на лица,

наети с високи възнаграждения на длъжности

за нискоквалифициран труд, които са ползвали временна неработоспособност над 30 календарни дни.

Оказва се обаче, че на адреса няма такава фирма, а по партидата на осигурителя липсва информация за внесени осигурителни вноски, НАП уведомява, че дружеството не е извършвало никаква търговска дейност, не са отчитани приходи, не са внасяни осигурителни вноски.

Предприети са действия за осъществяване на

контакт с представител на дружеството, но такъв не е осъществен.

Част от работниците обясняват, че са полагали труд за други фирми, представляващи свързани лица на проверяваното дружество.

Естествено, следват насрещни проверки в посочените други фирми, в които лицата уж са полагали труд,

но няма данни и доказателства това да се е случило.

Сезирана е прокуратурата, която отказва да образува досъдебно производство с мотив, че няма данни за престъпление от общ характер.

Контролните органи на НОИ продължиха да търсят контакт с представител на дружеството,

който да представи документи за проверка,

но се оказаха в обективна  невъзможност да я извършат.

Предходните собственици са прехвърлили дружеството на нов управител, който има регистрирани 25 фирми на негово име и на един и същ адрес.

Потърсено е съдействие от органите на МВР за издирването му, които отговарят, че лицето е напуснало пределите на Република България и е в неизвестност.

- реклама -