заплата , ЕС, министри, заплащане
сн. БГНЕС

Фирми не казват в обявите заплатата, която дават

Студентите в чужбина посочват масово, че не могат да преценят дали очакванията им за заплащане са покрити от българските работодатели.

Това показва двупосочно проучване на nPloy, Bulgaria Wants You, ДНК и ИАНМСП – Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

В двата анализа се проследява поведението на българските работодатели спрямо привличането на таланти, както и поведението на български студенти, които се обучават в България, но и тези, които учат в чужбина, заедно с мотивите за техния избор и нагласите им към кариерно развитие в България.

„Това ни довежда до извода, че би било добре и за двете страни заплащането или поне диапазона на заплащането да бъде комуникирано ясно в обявите за работа и стаж, още преди регулацията на ЕС да влезе в сила“ – коментират от платформите за търсене на работа и кариерно развитие.

От анализа става ясно, че 89% от работодателите изпитват затруднения при подбора на кадри. Най-големите предизвикателства пред тях са липсата на квалифициран персонал в конкретни райони на страната, както и липса на технически умения и квалификация.

В същото време 56% от анкетираните български студенти в чужбина заявяват, че в България липсват възможности за работа и кариерен растеж (63%), което посочват за основна причина да не искат да се върнат в родината след завършване на своето образование.

1/3 от фирмите признават, че полагат целенасочени усилия да привлекат специалисти, учили или работили в чужбина, като делът на компаниите, които оперират само на българския пазар, спада до по-малко от 1/4.

Все пак работодателите, които инвестират в осъществяването на Employer Branding стратегия, полагат повече от средното ниво усилия (40%), за да привлекат таланти от чужбина.

Само 1/3 от бизнеса отбелязва, че имат позиции, за които образованието в чужбина е предимство.

Макар и с неголяма разлика, ИТ секторът е над средното ниво, като 38% посочват, че завършеното образование в чужбина е с предимство за някои позиции. Големината на компанията (по брой наети) не оказва съществено влияние що се отнася до търсене на служители, завършили в чужбина.

Изключение по-скоро правят най-малките компании с до 9 наети лица, където само 1 от 5 компании отговаря положително на този въпрос. Фирмите, посочили, че имат такива позиции, отбелязват най-често повече от една причина за това.

Най-важната характеристика според анкетираните компании е служителите да са стажували / работили в съответния сектор в България – средно 59% отбелязват това като по-скоро важно.

Интересно е обаче, че по-големите компании (250+ служители) отбелязват, че тази характеристика е с по-малка важност – 44%, което може да бъде обяснено и с факта, че повече от 2/3 от най-големите компании предлагат стажантски програми.

- реклама -