МФ: 9% ДДС за някои сектори ще доведе до 24% ДДС за всички останали

Министерството на финансите не подкрепя предложенията на народни представители да се намали ДДС за различни стоки и услуги извън регламентираните в момента.

Изчисленията на  ведомството са, че това ще доведе до сериозно намаляване на приходите в бюджета, което може да се компенсира само с по-висока обща ставка на данъка върху добавената стойност или със скок на корпоративния данък.

В становището, изпратено до бюджетната комисия в парламента, има подробен анализ на законовите положения около желанието на политици от практически всички парламентарни партии през проектозакони да намаляват ДДС за ресторанти, фитнеси, книги и т.н. – инициатива, представяна като антикризисна мярка след падането на някои от ограниченията, наложени заради коронавируса.

МФ прави подробна разбивка колко по-малко пари ще се съберат годишно от всеки сектор, за който се предлага да плаща по-малко ДДС:

Доставки на детски храни, предназначени за деца до 3 години и детски фармацевтични продукти, включително памперси – 39 млн. лв.

Доставки на книги на физически носители или извършвана по електронен път и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания) – 13 млн. лв.

Ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна – 150 млн. лв.

Доставки на храни, лекарствени продукти, включени в позитивния списък, заплащани от бюджета на НЗОК – 1,538 млрд. лв.

Доставки на общи туристически услуги – 19 млн. лв.

Доставки на фитнес услуги – 4 млн. лв.

Общо – 1,763 млрд. лв. или 16,57% от общите приходи от ДДС.

„Данъкът върху добавената стойност е основен източник на приходи в републиканския бюджет. Разширяването на кръга от стоки и услуги, които ще се облагат с намалена ставка на ДДС, ще доведе до намаляване на бюджетните приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране. Това от своя страна ще доведе до необходимост от дебат за цялостно преразглеждане на действащата
данъчна система и за увеличаване на преките данъци“, подчертават от министерството.

Според МФ за компенсиране на намаленото ДДС на някои стоки и услуги, всички останали ще трябва да са с 24% ДДС или корпоративният данък да стане 17-18%.

Министерството посочва и че диференцирането на ДДС ще увеличи административната тежест и ще даде възможност за неправилно деклариране с цел данъчни измами.

Йордан Цонев: Нямаше истински дебат за промяна в данъчната система

ДДС, ДПС, детски стоки ЦоневНе винаги 2 и 2 в данъчното производство е 4, заяви депутатът от ДПС и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев.

Цонев коментира становището на финансовото министерство, според което, ако минат предложенията за диференцирана ДДС ставка за хотелиерските и ресторантьорските услуги, ще трябва да бъде увеличена общата ставка на 24%, а данък „печалба“ да нарасне на 18%, за бъдат компенсирани загубите за бюджет, които ще възлизат на около 1,8 млрд. лева.

„При нашата данъчна система, където косвените данъци пълнят фиска, при тези ниски данъци, това има основание. Всичко е въпрос на внимателна преценка. Аз помня, че когато въвеждахме 10-процентния данък – корпоративния и плоския за хората, имаше страшни вопли от колегите, които се занимават с изчисляване. Това щяло да срине фиска и т.н. Първата година, след като го въведохме, приходите от двата данъка се вдигнаха 3 пъти. Не с 30%, а 3 пъти. Не казвам, че тук ще стане същото, а че трябва да сме внимателни в процентите“, отбеляза Цонев.

Според него промяната в данъчната система е трябвало да стане след много по-дълъг и обмислен дебат межди експертите в парламента, както и извън него.

„Едва тогава да се пристъпи към диференцирано ДДС, ако има необходимост, без да се променят преките данъци. Такъв дебат не се състоя. Може би имаше нужда от излизане от остарялото схващане, че ДДС трябва да е с единна ставка. Според мен кризата ускори тези процеси“, смята Цонев.

Той допълни още, че критичността на финансовия министър Владислав Горанов към идеята за по-ниско ДДС за някои стоки и услуги е съвсем обоснована, защото ролята му е да гарантира приходите в бюджета.

ДПС също има предложение в тази посока, то включва по-ниско ДДС за детските стоки за деца до 3-годишна възраст.

- реклама -