Владислав Горанов, минимална работна заплата, работодатели, синдикати

Финансовият министър твърди, че има възможност да се увеличи МРЗ, съгласен е и с аргументите на работодателите

Ситуацията на пазара на труда в момента е такава, че според мен има възможност да се увеличи минималната работна заплата. Такива бяха и предизборните анонси от страна на партия ГЕРБ.

Това каза финансовият министър Владислав Горанов в отговор на въпрос чии тези имат по-голямо основание – на работодателите или на синдикатите по отношение на минималната заплата.

Горанов посочи и че аргументите на работодателите, че по този начин ще се създаде напрежение върху пазара на труда и част от бизнеса ще бъде натоварен, също имат основание.

„Въпросът е на баланс и на какъв тип заетост искаме да поддържаме в страната.Тъй като според нас част от демографските проблеми, част от проблемите с миграцията, са свързани със заплащането в страната и бизнесът трябва да се настрои да бъде толкова ефективен, че да успеем да задържим работещи хора в България. И ако само с мерки за подобряване на конкурентноспособността, сме постигали резултатите през годините, то поддържането на квалифицирана работна ръка и на успели и богати българи става и през възнаграждение”, заяви той.

Финансовият министър говори след заседанието на МС, на което е била приета тригодишната бюджетна прогноза, която очертава основната рамка за следващите три години на развитието на публичните финанси и разпределението на разходите по сектори. Горанов посочи основните параметри – балансиран бюджет, постепенно намаляване на дефицита и консервативна фискална политика.

Други акценти са запазване на данъците, увеличение на акциза до минималните акцизни ставки за ЕС, както и запазване на консервативна фискална политика като предпоставка за устойчиво развитие и икономически растеж.

Министърът каза, че засега оценките от последната макроиномическа прогноза са за растеж около три процента и малко над три процента, но има предпоставки за по-висок растеж с няколко десети от процента. Да изчакаме още малко полугодието и тогава ще направим анализ за макрорамката, посочи Горанов.

- реклама -