Финансират с до 10 000 лв. проекти на работодатели за хора с увреждания

Агенцията за хората с увреждания финансира с до 10 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания, съобщи пресцентърът на Министерство на труда и социалната политика.

Работодателите ще могат да получат до 10 000 лв. за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст, се посочва в съобщението.

Средствата ще се отпускат по Националната програма за заетост на хората с увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания работодателите могат да получат по 1000 лв.

Документите за кандидатстване по програмата ще се приемат в срок до 18 април в Агенцията за хората с увреждания.

По друга програма агенцията ще отпуска до 20 000 лв. на хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес, информират от социалното министерство.

Изискването към кандидатите е да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма.

Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 21 март.

Агенцията обявява конкурс и за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Могат да кандидатстват предприятия и кооперации, които имат поне една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие.

Агенцията за хора с увреждания ще финансира и проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Всеки център за защитена заетост трябва да осигурява условия за създаване на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги.

Максималният размер на отпуснатите средства за едно проектно предложение е до 618 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 26 април.

- реклама -
2024 gerb leaderboard bottom posts