Народно събрание, депутати, коледна ваканция Маркет линкс, партии, гласуване, избори
Снимка: БГНЕС

Финализират Закона за българския жестов език

На пленарното заседание в четвъртък депутатите ще обсъдят финалните текстове на Законопроекта за българския жестов език.

Точката е първа в дневния ред на парламента. С специалния закон се цели регламентация на правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с осигуряване на условия за използване на българския жестов език. Предвижда се ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца и ученици, както и консултации и обучение за техните родители. Предоставена е възможност за изучаване на българския жестов език в специално образователно направление в детските градини и като специален учебен предмет в училищата.

В законопроекта е заложено още осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-публицистичните предавания в медиите.

В рамките на пленарното заседание депутатите ще обсъждат още промени в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и ратификацията на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, Европейския съюз и други европейски държави.

- реклама -