„Фич“ потвърди рейтинга на страната ни: Растежът на икономиката на България ще бъде 3.3%

Агенцията за кредитен рейтинг Фич потвърди рейтинга на страната ни три пъти Б (BBB) с положителна перспектива. Агенцията подчертава, че растежът на икономиката ни ще бъде 3.3% през тази и следващата година.

Положителна промяна агенцията вижда в бъдещото ни присъединяване към ERM II, а потенциално влошаване – при отказ от поетия път към въвеждането на еврото.

- реклама -