Фандъкова инспектира общинското звено за реакция при бедствия и аварии

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова провери готовността на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и дирекция „Околна среда“ за превантивни мерки за реакция при повишаване нивата на реките и язовирите при топенето на снеговете.

По линия на Общинския съвет имаме осигурено финансиране над 1,7 млн. лв. за почистване на речни корита.

Заложили сме 70 километра речни корита да бъдат планово почистени тази година. Това обяви кметът Фандъкова по време на инспекцията. „Видяхте системата за ранно предупреждение за нивата на речните корита.

Имаме двадесет и три точки и всеки ден от тях се получава информация за нивата на реките. Тази година предстои да увеличим и още десет нови точки ще бъдат избрани. Ще бъдат монтирани станции, за да може да следим нивата на четирите основни реки в София с общо 33 станции“, каза още тя.