Евростат града стопи НСИ потребителите доверие безработица приходи доходи българите

Евростат: Всяко трето домакинство у нас се състои от самотен българин

Около 33% от българските домакинства, или почти всяко трето домакинство у нас, се състои от самотен българин. Това показват данни от анализ на Евростат за процента на самотните домакинства в Европейския съюз (ЕС) през 2017 г., цитирани от БТА. Подобна тенденция се наблюдава в целия Европейски съюз – почти една трета от домакинствата там са били от възрастен човек без деца, отчита анализът.

Според данни от последното преброяване на Националния статистически институт (НСИ) – у нас има тенденция към увеличаване на броя на едночленните домакинства. През 2001 г. те са били около 660 000, през 2011 г. – около 900 000, а днес надхвърлят 1 милион от общо близо 3 милиона домакинства у нас.

Най-голям е бил относителният дял на едночленните домакинства в област Велико Търново – 38% и София-град – около 36%. Най-малко едночленни домакинства са регистрирани в област Кърджали – около 22%.

Половината от едночленните домакинства у нас се състоят от неработещи лица или пенсионери. Домакинствата с един пенсионер са позиционирани около 46% в градовете и около 72% – в селата.

Големият брой едночленни домакинства, състоящи се от едно лице на 65 и повече години поражда и редица сериозни проблеми в обществото ни, свързани с разкриването на служби за социално и здравно подпомагане на тази категория домакинства. Освен това приблизително във всяко 12-то едночленно домакинство у нас – лицето е с намалена работоспособност или признато трайно увреждани, сочат данните на НСИ.

Последните статистически данни за размера на домакинствата в ЕС показват, че през 2017 г. около една трета от домакинствата в държавите-членки са били от един възрастен без деца или всяко трето домакинство в ЕС е било на самотен европеец. Най-висок е бил делът на самотните едночленни домакинства в Швеция – над 50%.

Домакинствата от едно лице в Дания, Германия, Литва, Финландия и Естония съставляват между 40 и 45% от домакинствата в съответните страни. Най-нисък е бил делът на едночленните домакинства в Малта – под 20%. Страни с нисък дял на едночленните домакинства са още Португалия, Хърватия и Словакия – по 23%, Полша – 24%, Кипър – 25% и др.

Според данните на европейската статистика през 2017 г. в ЕС е имало над 220 милиона домакинства, като 33% от тях са били от едно лице, което представлява и най-често срещаният вид домакинство в ЕС.

Следващата конфигурация на вид домакинство в ЕС е двойка без деца – около 25% от всички домакинства в ЕС. Третият най-често срещан вид домакинство в ЕС се състои от „двойка с деца“, от които през 2017 г. в ЕС е имало 44,3 милиона или 20% от всички частни домакинства, отчита Евростат.
- реклама -