минимална заплата

Евростат: Българският Северозапад остава най-бедният регион в ЕС

Българският Северозападен район е с най-ниския регионален брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в ЕС. Стойността на показателя е 29% от средната стойност за Евросъюза.

Европейската статистическа служба Евростат оповести днес данните си за регионалния БВП на глава от населението, измерен в СПС – стандарт на покупателната способност, който премахва разликите в ценовите равнища между страните.

Водещи региони по покупателна способност са Вътрешен Лондон-Запад (580% от средната стойност) във Великобритания, Велико херцогство Люксембург (266%), Хамбург в Германия (206%), белгийският Брюксел (205%) и Братислава в Словакия (188%).

След българския Северозападен район най-зле са Майот във Франция (31%), Южният централен район и Северният централен район в България (33%) и Североизточният в Румъния (34%).

От общо 19 региона с БВП на глава от населението под 50 процента от средното за ЕС пет са в България, по четири има в Полша и Унгария, три в Румъния, два в Гърция и един във Франция.

Югоизточният и Североизточният район в България имат БВП на глава от населението, измерен в СПС, 39% от средния за ЕС.

В Югозападния български район БВП на глава от населението, измерен в СПС, възлиза на 76 процента от средния за ЕС.

Източник: БТА

- реклама -