население

Евростат: България сред страните с най-застаряващо и най-намаляващо население в Европа

България е сред страните с най-бързо застаряващо население е в Европа заедно с балтийските страни, Полша, Словакия, Румъния, Италия, Испания и Португалия.

Тя е и сред страните с най-бързо топящо се население заедно с Полша, Унгария, Румъния, Словения, Финландия и Португалия.

За 160-те (13%) региона с най-бързо застаряване се очаква увеличение на средната възраст с поне 8 години между 2019 и 2050 г., показват данните на Евростат.

Около две трети (802 региона) се очаква да имат по-малко население през 2050 г., отколкото през 2019 г., докато около една трета (414 региона) се очаква да имат повече население.

Тази информация идва от последните прогнози за населението на регионалните демографски модели в 31 държави (27-те държави-членки на ЕС и четирите страни от ЕАСТ – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Регионите с най-голям спад на населението са предимно по източната граница на ЕС, от Финландия през балтийските страни до Румъния и България; по южната континентална граница, а именно в Гърция и южна Италия; и по югозападната континентална граница, предимно в Португалия и в северозападна Испания. По-специално, в България и Румъния повечето региони отчитат намаляване на населението с поне 20%. До 2050 г. десет държави-членки на ЕС – балтийските страни, източна и централна Европа (Полша, Унгария, Румъния, България и Словения), Финландия и Португалия – вероятно ще имат в на-малко 80% от регионите си по-малко население поради отрицателния естествен прираст. Регионите с най-голям прираст на населението са най-вече в северозападната част на европейския континент, а именно в Ирландия, Исландия, Швеция и Норвегия.

Във всяка държава-членка по източната граница на ЕС, за поне три четвърти от тези региони се очаква населението да намалее до 2050 г., в повечето случаи с поне 10%.

България, Естония, Румъния, Словения и Словакия имат само един регион с прогнозна положителна промяна на населението до 2050 г. Други страни с голямо мнозинство от региони с прогнозирано намаляване на населението са Чехия, Гърция, Хърватия, Унгария, Полша, Португалия и Финландия .

За малък брой региони, 21, разпределени в осем държави (Литва, Румъния, България, Словакия, Германия, Франция, Хърватия и Испания), прогнозираното намаление на населението до 2050 г. е резултат от по-висок отрицателен миграционен прираст, който надвишава естествения.

Почти 9 региона от 10 се очаква да имат по-висока средна възраст през 2050 г., отколкото през 2019 г.

Средната възраст в 31 държави се очаква да се увеличи с 4 години, от 45,1 години през 2019 г. до 49,1 години през 2050 г. Само в 131 от 1216 региона (11% от общото) не се предвижда средната възраст да се увеличи.

Подмладяване на населението се прогнозира само за 10% от регионите (119), като 8 от 10 от тях са в Германия, за които средната възраст ще намалее най-много с 4 години.

През 2019 г. почти 16% от регионите на ЕС+ (190) са имали поне една четвърт от населението си на възраст 65 или повече години, повечето от които са разположени в източните части на Германия и Финландия, Южна Франция, централните и северните части на Италия и в България и Гърция; до 2050 г. се очаква това да е така в 92% от регионите (1121). До 2050 г. се очаква 8 от 10 региона да имат 10,0% или повече хора на възраст над 80 години.

На 1 януари 2019 г. 40,2% от населението на ЕС+ е концентрирано в преобладаващо градските региони (251), 39,2% живее в междинните региони (542) и 20,6% в преобладаващо селските райони (463), което показва разликите, които съществуват в териториалното разпределение на популациите в ЕС+. В 18 държави най-малко един на всеки 5 души на възраст 65 и повече години живее в преобладаващо селски региони: България, Чехия, Дания, Германия, Испания, Естония, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Португалия, Словения, Финландия, Швеция и Швейцария. До 2050 г. прогнозите за населението показват, че делът на възрастното население ще се увеличи във всеки тип регион за всички страни.

Намаляване на населението, вариращо от -17,7% до -1,4%, се прогнозира в градските райони на България, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Унгария, Полша, Португалия и Румъния.

Почти във всички селски региони в ЕС+ – 335 от 423 – е вероятно да се наблюдава намаляване на населението им до 2050 г., с повече от 25% в четири източни страни (Литва, Латвия, Румъния и България). Прогнозира се положителна промяна на населението в селските райони в западноевропейските страни (Ирландия, Белгия, Дания, Швеция, Исландия и Норвегия) и Швейцария.

- реклама -