Евростат: България остава с най-ниска очаквана продължителност на живота в ЕС и през 2023 г.

България остава с най-ниска очаквана продължителност на живота в ЕС и през 2023 г. България остава страната в ЕС с най-ниска очаквана

продължителност на живота в ЕС

и през 2023 г. – 75,8 години спрямо средния европейски показател от 81,5 години, отчита европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Все пак обаче сме сред държавите, където показателят е нараснал най-силно

спрямо предпандемичната 2019 г.

Според предварителните данни за 2023 г. очакваната продължителност на живота при раждане в ЕС е 81,5 години, което е с 0,9 години повече от 2022 г. и с 0,2 години повече в сравнение с нивото, отчетено

преди пандемията от COVID-19 през 2019 г.

В 15 държави очакваната продължителност на живота надхвърля средната за ЕС, като най-високата продължителност на живота е регистрирана в Испания (84,0 години), Италия (83,8 години) и Малта (83,6 години).

Графика: Евростат

Най-ниска продължителност на живота е отчетена в България (75,8 години), Латвия (75,9 години) и Румъния (76,6 години).

В сравнение с равнището от преди

пандемията през 2019 г., в 18 държави от ЕС се наблюдава увеличение на очакваната продължителност на живота през 2023 г., в две държави тя остава стабилна, а в шест се наблюдава намаляване.

Най-голямото увеличение е в Румъния

(+1,0 години), следвана от Литва (+0,8 години), България, Чехия, Люксембург и Малта (всички с увеличение от +0,7 години).

Най-големите намаление са в Австрия и Финландия (по -0,4 години), следвани от Естония и Нидерландия (по -0,2 години).

- реклама -
error: Съдържанието е защитено