издръжка, заплата, доходи, разходи

Евростат: Българите са втори по бедност в ЕС

Последните данни на Евростат показват, че  България и Румъния са страните в Европейския съюз с най-голям дял от населението изложен на бедност и материални лишения. Четири са държавите, в които повече от една четвърт от населението е изложено на риск от бедност – Румъния (35,8 %), България (33,6 %), Гърция (27,5 %) и Испания (27,0 %).

Най-ниските дялове на хората, изложени на риск от бедност, са регистрирани в Чехия (11,5 %), Словакия (13,8 %), Словения (14,3 %), Нидерландия (15,8 %) и Финландия (15,9 %).

Данните на Евростат показват още, че през 2020 г. в ЕС е имало 75,3 млн. души, изложени на риск от бедност, а 27,6 млн. души са били в тежко материално и социално положение.

- реклама -