туризъм срутване

Евростат: Българите пътуват с цел туризъм, но основно вътре в страната

Около 30% от българите, или почти всеки трети, е пътувал с лична цел у нас или в чужбина. Това показват данни от анализ на Евростат за туристическите пътувания на гражданите на ЕС през 2016 г. Средният показател за пътуванията на европейците е почти двойно по-голям от нашия – 62 на сто от европейските граждани са пътували поне веднъж с цел туризъм през въпросната година.

Според данните на европейската статистика – у нас над 1,8 млн. сънародници са направили поне веднъж пътуване с цел туризъм през 2016 г.

В голямата си част обаче тези пътувания са били вътре в страната (около 26 на сто от общо 30%), като само 2% от пътуващите българи са избрали туризъм зад граница, а други 2% са предприели комбинирано пътуване.

Средният разход на пътуващ българин с цел туризъм зад граница е бил 156 евро, при 336 евро среден разход за туризъм за жител на ЕС, отчита още Евростат.

Данните на европейската статистика в общи линии съвпадат и с данните на НСИ за пътуванията на българите през изминалата 2017 г.

Средният разход на едно лице при пътуване в страната е бил около 200 лева, а зад граница – малко над 500 лева, отчита НСИ. Най-голямото перо при пътуването на българите вътре в страната са били нощувките и храната (около 40 на сто), а зад граница – транспорта (около 30 на сто).

Най-активни в туризма са били българите във възрастовата граница 25-45 години – близо половината от всички пътувания са били на хора в тази възрастова категория.

Най-активни в туристическите пътувания за лични цели са били жителите на Финландия – близо 92% от тях са пътували поне веднъж с цел туризъм през 2016 г. Следват: Холандия – 85 на сто, Люксембург – 84, на сто и Чехия – 80 на сто – или 8 от всеки 10 жители на тези четири държави са пътували поне веднъж през 2016 г.

В противоположния край, или в дъното на класацията по този показател, са били жителите на Румъния – 24%, Португалия – 25%, България – 30%, Гърция – 35% и Италия – 41%, или по-малко от половината от жителите на тези страни са пътували поне веднъж с цел туризъм.

Най-платежоспособни при пътуванията си с цел туризъм са били жителите на Люксембург средно по 768 евро на човек. Следват: представителите на Малта 646 евро на човек, на Австрия – 607 евро, на Белгия – 600 евро, на Кипър – 490 евро, на Ирландия – 480 евро и на Германия – 443 евро на човек.

Най-малко пари за туризъм са заделяли в Латвия – 107 евро на човек, в Румъния – 124 евро, в Чехия – 129 евро и в Унгария – 140 евро на едно лице с цел туризъм.

- реклама -