Eвростат: 75% от българите живеят в градовете

Голямо увеличение на дела на градското население в България отчита Евростат.

Като дял от общото население на страната градското население се е увеличило до 75% към 2016 година. За равносметка – през 1950 година градското население у нас е било 20% от общия брой на населението. През 1990 година жителите на градовете са вече 67% от всички българи в страната. Днес около 5.2 милиона души живеят в градовете, а броят на обитаваните в градска среда жилища са 2.6 милиона.

Наблюдава се силно обезлюдяване на селските райони. За около 65 години селата у нас са загубили близо 6 милиона души население в полза на градските райони. Към момента в селата у нас живеят около 1.8 млн. души.

София и Варна са единствените градове в България, които отчитат трайно увеличение на населението през последните години. Ръстът на населението в София е около 30%, а във Варна – около 10%.
На другия полюс – градовете с най-прогресивно обезлюдяване са Враца и Видин, където спадът на населението през последните години е съответно 23% и 22%.

Данните на Евростат показват и други негативни тенденции у нас.

Първо, около 30% от българите, които живеят в градска среда, са застрашени от или са в ситуация на бедност и социално изключване. Това прави близо 1.5 млн. души.

Другата негативна тенденция – близо 25% от отчетените 2.6 млн. жилища в градовете са практически необитаеми. Според данните в София 24% от жилищата бе или обитаеми, в околностите на София – 48%, във Варна – 30%, Пловдив – 26% и други.

Като цяло в рамките на Европейския съюз данните на Евростат показват, че около 70% от европейците предпочитат да живеят в градска среда (~345 млн. души). 30% от населението на Европа живее в селата (~165 млн. души).

- реклама -