Европол: Трафикантите на хора са спечелили 6 млрд. евро за 2015г.

 „Противодействието на трафика на хора е един от основните приоритети пред страната ни. Високата обществена опасност на това престъпление се определя от факта, че трафикът на хора е свързан с нарушаване на човешките права, накърнява достойнството и на жертвите и влияе върху общата среда за сигурност”, посочи Георгиев.

Цвятко Николов, трафик на хораСпоред него, трафикът на хора, който може да бъде определен и все по-често се определя като съвременно робство, е бизнес на международната организирана престъпност, генериращ значителни печалби. „Трафикът и каналджийството са най-бързо растящият престъпен пазар в Европа, а със засилването на миграционния поток проблемът за превръщането на мигрантите в жертви на трафик все по-актуален. Те стават лесни жертви на трафикантите, които ги привличат с фалшиви обещания за благоденствия, впоследствие те са изправени от свобода на избор и са изправени пред различни форми на психическо и физически насилие”, коментира Цвятко Георгиев.

ртрафик на хораОт своя страна посланик Мадина Джарбусинова, специален представител и координатор на ОССЕ за борба с трафика на хора коментира, че Европа е континент на мечтите на мигрантите и някои от тях успяват да достигнат безопасно до континента, но миграционните пътища към Европа и във Европа притесняват ОССЕ.

„Миграционната криза е свързана тясно с мигрантите и бежанците, които са изложени все повече на риск и експлоатация, захванати са между граници и са изправени пред положения, в които трябва да се борят с мигрантския контрол. Затварянето на границите и държейки мигранти на границите, без право на достъп само ще увеличи разчитането все повече на каналджиите от страна на мигрантите”, смята Мадина Джарбусинова.

Според нея сложността на миграционните потоци увеличава и сложността да се разграничи каналджийството, трафикът на хора и хора, които бягат от война или такива, които търсят по-добър живот.

- реклама -