златни паспорти Унгария, Полша, ЕС,бюджет
сн. БГНЕС

Европейският съд ще прецени дали бюджетът на ЕС може да бъде обвързан със законността

Европейският съвет прие решение за обвързване на разходите от бюджета на ЕС със състоянието на върховенството на закона.

Държавните и правителствените ръководители от ЕС приемат, че от 1 януари догодина новото условие влиза в сила.

До произнасянето на Съда на ЕС Европейската комисия няма да прави предложения за спиране на бюджетните плащания заради пречки пред върховенството на правото.

Предвижда се комисията да предлага спиране на средствата при всякаква установена измама, при корупция и конфликт на интереси. В решението е записано, че ЕК ще действа обективно, честно, независимо и на основата на факти, без дискриминация и при еднакво отношение към европейските страни, предаде БТА.

Комисията ще разработи насоки за прилагане на решението на Европейския съвет, както и правила за извършването на предварителните оценки за възможни нарушения. Предвижда се спирането на средствата да става с решение на Съвета на ЕС, по предложение на ЕК, но само когато са изчерпани всички останали правни възможности и само когато е ясно доказана връзката на нарушението с щета за бюджета.

Причините, заради които се взима решение за ограничаване на бюджетните разходи, трябва да бъдат предварително включени в ясен списък. Предвижда се най-късно година след прекратяването на бюджетните плащания към дадена страна от ЕС решението да бъде преразгледано.

- реклама -