Европейската Сметна палата проверява България

Европейската Сметна палата проверява България. Извършва одит и на Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния.

Европейската Сметна палата

започва проверка на това дали ЕК ефективно защитава финансовите интереси на ЕС срещу нарушения на върховенството на закона в България и още пет държави –

Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния.

Одиторите ще разгледат предприетите от Комисията стъпки, чрез които се следи държавите да получават финансиране от ЕС единствено, ако зачитат върховенството на закона.

Одитът ще бъде насочен

към политиката на сближаване на ЕС и финансирането за възстановяване от пандемията от COVID-19, предаде БНТ.

„Нарушенията на върховенството на закона,

като например липсата на надлежно разследване на корупцията или липсата на независимост на съдебната власт, могат да имат значителни финансови

последици в рамките на ЕС

и могат да доведат до злоупотреба с парите на ЕС в държавите членки.

Нашият одит ще установи дали Комисията

използва ефективно инструментите, с които разполага, за защита на бюджета на ЕС от нарушения на върховенството на закона,

по-специално по отношение

на финансирането за сближаване и възстановяване“, каза г-жа Анеми Туртелбooм,

член на ЕСП, която ще ръководи одита.

През 2020 г. ЕС прие правила за обвързване на финансирането от ЕС със спазването на върховенството на закона.

Достъпът на държавите до финансиране от ЕС може да бъде спрян, намален или ограничен, когато са налице сериозни нарушения на върховенството на закона.

Тези мерки за защита на бюджета

досега са използвани само за Унгария (през декември 2022 г.), за която ще бъдат спрени 55% от средствата, които тя трябваше да получи по три програми на ЕС за сближаване.

Очаква се докладът на Сметната палата да бъде публикуван след около една година.

- реклама -