Европарламентът одобри промени в пакет „Мобилност“ на първо четене

Европейският парламент прие на първо четене промените в правилата за
международните пътни превози.

Гласувани бяха три законопроекта и бяха отхвърлени над 1000 предложения за
допълнения към тях. Отхвърлени бяха предложенията за отлагане на гласуването и
възраженията за процедурата на гласуване.

След първоначално гласуване с ръка текст по текст на допълненията и
отхвърлянето им, ЕП премина към гласуване ан блок и успя за няколко минути да
отхвърли останалите изменения и да одобри законопроектите в първоначалния им
вид.

Според одобрените текстове, шофьорите трябва да почиват извън кабината на
камиона, да се връщат на всеки четири седмици в България, а размерът на
командировъчните да бъде според държавата, в която са изпратени.

С това гласуване става възможно началото на преговорите между ЕП, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Ако тези преговори завършат успешно до следващата и последна сесия на ЕП през април, предстои гласуване на второ четене преди изборите за евродепутати през май.

Предстоящите преговори ще бъдат водени от румънското председателство на
Съвета на ЕС. Председателството разполага с две седмици за постигането на
съгласие.

- реклама -