Еврокомисията с ключово решение за България

Еврокомисията с ключово решение за България. Страната ни ще може да поиска дерогация (изключение, частична отмяна)

от намаляването на потреблението на газ,

ако е силно зависима от него като суровина за основните производства, смятат от Еврокомисията. Днес Съветът на ЕС реши страните-членки да намалят доброволно потреблението на газ

с 15 на сто от 1 август до 31 март догодина.

„България не е остров като Ирландия, Малта или Кипър, така че нейната газопреносна мрежа да е откъсната от европейската. Нито пък мрежата ѝ е синхронизирана с руската като тези на балтийските държави“, подчертават от Еврокомисията. Оттам припомнят, че страната ни е добре свързана с други държави членки, предава БНР.

По принцип обаче са възможни всякакви видове дерогации. Всичко ще става в зависимост от конкретната ситуация.

Същевременно според одиторите на ЕС,

e възможно плана за намаляване на зависимостта на Общността от руски изкопаеми горива REPowerEU да не постигне целите си. Те цитират изчисления на Еврокомисията, според които са необходими допълнителни инвестиции от 210 млрд. евро. Общият размер на предоставеното допълнително финансиране обаче е едва 20 млрд. евро.

Другите източници на финансиране са

извън контрола на Комисията и зависят от желанието на държавите членки да използват оставащите заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост или да прехвърлят средства, заделени за други политики на ЕС, като политиката на сближаване и  за развитие на селските райони.

Поради това одиторите на ЕС предупреждават,

че размерът на действително предоставеното финансиране може да е недостатъчен за покриване на очакваните инвестиции.Германския министър на икономиката Роберт Хабек коментира решението така:“Направихме важна, много важна стъпка. Тя показва, че Европа остава обединена, че Европа е способна да постигне единство и да даде силен сигнал точно когато доставките по „Северен поток“ са намалени с още 20%. До Путин и Русия: Вие няма да ни разделите“.

Страните членки се съгласиха, че намаленото потребление

не трябва да засяга домакинствата, здравеопазването и отбраната. Засега единствено Унгария се е противопоставила на днешното споразумение.

- реклама -