Еврокомисията препоръчва на България да засили борбата срещу прането на пари

Стъпки за подобрения с конкретни резултати, но и значителни проблеми в
множество сфери вижда Европейската комисия в препоръките си към България за
устойчив и приобщаващ икономически растеж.

В подробния си анализ от Брюксел посочват, че постъпленията от данъци и
събираемостта им растат, но „събираемостта не изглежда да се подобрява
навсякъде с еднакво темпо”, като е даден пример с облагането на
възнагражденията и осигуровките, както и „някои категории акцизи”.
„Има доказателства за това, че недекларираният труд и нелегалната търговия с
горива остават предизвикателство”, отбелязват от ЕК.

По отношение на банковия сектор основен акцент са проблемите по линия на
борбата с прането на пари. „Скорошни развития в банковия сектор показват, че има
нужда да се подобри националният надзор на международни транзакции с цел да
се обезпечи ефективното прилагане на законовата рамка за борба с прането на
пари”, се посочва в документа. Не става ясно кои „развития” се визират, но преди
няколко месеца българска банка се оказа замесена в скандал, свързан с пране на
венецуелски държавни пари.

Сред препоръките е да се подобри стабилността на целия сектор чрез по-добър
надзор, адекватна оценка на активите и създаването на работещ вторичен пазар за
лошите кредити.

Критикувана е липсата на общи правила за компенсиране по щети в
застрахователния сектор, която води до противоречива съдебна практика, а в подългосрочен план и до нестабилност на цялата система. Като „несигурен” е
определен изходът от публичния дебат около системата „Бонус-малус”. „Сериозни
притеснения” пък предизвиква състоянието на т.нар Бюро „Зелена карта” заради
неплащането от страна на български застрахователи.

„Големи инвестиционни дупки” се виждат в инфраструктурата, като призивът на ЕК
е за разгръщане на повече пътни и железопътни проекти.

От документа става ясно, че „високата енергийна интензивност на икономиката и
бавния прогрес към постигане на заложените цели в енергийната ефективност,
особено в строителния сектор, удрят по продуктивността и
конкурентоспособността”.

На този фон, парите за развойна дейност остават
скромни както в държавния, така и в частния сектор. Един от резултатите е бавно и
неефективно е-правителство.

Призовава се и за конкретни мерки на трудовия пазар, където заетостта е на
историческо високо ниво, но групи като хората с увреждания, ромите и младите
неквалифицирани хора остават изолирани.

- реклама -