Петков Тисен хора развитие инвестиции безработица

Еврокомисар Мариане Тисен: ЕК ще продължи да инвестира в хората, безработицата намалява – Видео

Европейската комисия ще продължи да инвестира в хората, защото те са нашия най-голям актив.

Това заяви еврокомисарят за заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност Мариане Тисен на брифинг в НДК. Тисен и социалният министър Бисер Петков дадоха изявления за резултатите от Неформалното заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика.

По думите на еврокомисаря инвестициите ще бъдат посредством политики, мерки и бюджет. Ще подпомагаме държавите членки да направят същото, каза Тисен.
Социалният министър Бисер Петков заяви, че участниците в заседанието са се обединили около мнението, че в настоящия момент на стабилен икономически растеж трябва да се работи за подготовката на работната сила на ЕС, съобразно развитието на технологиите и цифровата икономика, както и изискванията на пазара на труда в бъдеще. По думите на Петков едно от заключенията на неформалното заседание на министрите на ЕС по заетостта и социалната политика е, че средствата, които държавите членки насочват за повишаване на образованието и квалификация не трябва да се третират като разход, а като инвестиция.

Мариане Тисен и Бисер Петков отбелязаха, че икономиката отново е в растеж в цяла Европа, а безработицата намалява и е на ниво 7,1 процента – най-ниската от 2008 г. досега.

Намалява и безработицата сред младежта, но в относително изражение остава висока – 16 процента в Европа с огромни национални разлики. И двамата са на позицията, че продължава да е проблем младежката безработица – в Европа над 3,5 милиона млади хора до 25 години са безработни и има все още над 8 милиона продължително безработни. По думите на Мариане Тисен разликите в уменията са основна причина за дългосрочната безработица и, въпреки че държавите членки правят реформи и предоставят стимули за работа, все още 63 милиона европейци не притежават основни цифрови умения.

Министър Петков информира, че през първия ден на заседанието са обсъдени политиките, насочени към интегриране на пазара на труда чрез повишаване на уменията и квалификацията на възрастните хора , а през втория ден дискусиите са били насочени към политиките за подкрепа на заетостта на младите хора и на дългосрочно безработните. Мариане Тисен и Бисер Петков отбелязаха и ролята на европейската младежка гаранция за намаляване на безработицата сред младите хора.

Бисер Петков каза, че за периода от 2013 до 2017 година в България безработицата сред младежите до 25 години се понижи от 28,4 до 13,5 процента, което с близо 15 процентни пункта.

По думите на социалния министър благодарение на изпълнението на младежката гаранция в България близо 100 000 младежи до 25 години са започнали работа през последните четири години. Еврокомисарят Мариане Тисен направи оценка, че страната ни се справя много добре по отношение на младежката гаранция и по думите й безработицата сред младежите е по-ниска от средноевропейската.

Министър Петков и еврокомисар Тисен бяха категорични, че хората трябва да актуализират своите умения, за да се адаптират към по-голям преход в живота си, да сменят различни работни места. Според тях умението за учене през целия живот трябва да е основно.

- реклама -