Емил Радев ГЕРБ парламент депутати

Евродепутатите приеха новите правила за обмен на финансова информация между държавите при тежки престъпления

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи одобри с 48 гласа „за“, 1 „против“ и нито един „въздържал се“ споразумението, постигнато между Емил Радев, като докладчик на Европейския парламент, и Съвета относно нови правила,
подобряващи достъпа до и използването на финансова информация за борба срещу
сериозната престъпност.

По-конкретно, споразумението позволява на компетентните власти достъп до централизираните банкови регистри на държавите-членки с цел борба срещу
сериозната престъпност. В същото време обаче това не означава, че полицията ще
може да гледа съдържанието на банковите сметки и транзакции. Освен
това се въвежда задължение компетентните власти, като полицията
например, да предоставят информация на звената за финансово разузнаване за
предотвратяване и разследване на изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма. Въвежда се и задължение за звената за финансово разузнаване да сътрудничат с компетентните власти и да им предоставят финансова информация или анализ, отново за борба срещу сериозната престъпност.

За първи път в европейското законодателство се въвежда правно основание за сътрудничество между звената за финансово разузнаване на различните държави-членки, така че те да обменят финансова информация за целите за борба срещу тероризма и организираната престъпност, свързана с тероризма.

Според проучване на Евростат от 2017г., 95% от отговорилите считат тероризма и 93%
от отговорилите считат организираната престъпност за важни предизвикателства пред европейската сигурност. Освен това 92% от отговорилите са съгласни, че националните власти трябва да обменят информация с властите на други държави-членки, за да се борят с тероризма и организираната престъпност по-ефективно.

„Новата директива цели подобряване на практическото, ежедневно, сътрудничество между различните отговорни власти в името на борбата срещу сериозните престъпления и тероризма, нещо, за което Европейският парламент е настоявал многократно и което ще бъде отговор на притесненията на гражданите“, коментира след гласуването Емил Радев, докладчик на досието. Той допълни, че постигнатото
споразумение ще накара държавите-членки да споделят повече информация помежду си, което неминуемо ще доведе до повече разбити трансгранични организирани престъпни групи и предотвратени терористични атаки.

Директивата трябва да бъде одобрена от Европейския парламент в пленарна зала, което се очаква да стане през месец април, и от Съвета преди да влезе в сила.

- реклама -