ЕЦБ отново повиши основните лихви, ще се вдигат ли вноските?

ЕЦБ отново повиши основните лихви с 0,5 пункта. Очакванията са лихвите да се продължат да се покачват значително.

Европейската централна банка отново повиши основните си лихви с 0,5%.

Това е четвъртото поред покачване

и лихвените нива вече са между 2 и 2,75 на сто. Франкфурт прогнозира лихвите да продължат да се „покачват значително и с постоянен темп“. Целта е да се укроти инфлацията до здравословните нива от 2%.Според прогнозите, инфлацията ще започне да се забавя, но чак през 2025 година

ще е близо до целевите нива – 2,3%.

С течение на времето поддържането на лихвените проценти на рестриктивни равнища ще намали инфлацията, възпирайки търсенето, и ще предотврати риска от трайна възходяща промяна в инфлационните очаквания, мотивират решението си от Европейската централна банка.

Предварителната оценка на Евростат сочи,

че инфлацията е била 10,0% през ноември.  Очакванията на ЕЦБ са икономиката на еврозоната може да се свие през сегашното и следващото тримесечие вследствие на енергийната криза, голямата несигурност, отслабващата икономическа активност в световен план и по-затегнатите условия за финансиране.

Съгласно най-новите прогнози

на експертите на Евросистемата, ако настъпи рецесия, тя ще бъде относително кратка и слаба. Все пак се очаква растежът да бъде слаб през следващата година и е ревизиран значително надолу спрямо предишните прогнози.

Актуалните прогнози сочат 3,4% икономически растеж през 2022 г., 0,5% през 2023 г., 1,9% през 2024 г. и 1,8% през 2025 г. Това е четвъртото поред увеличение на основните лихви, което ЕЦБ предприема тази година.

От юли тази година Франкфурт направи

три лихвени стъпки нагоре 0,5 пункта през юли и по 0,75 пункта през септември и октомври, и сложи край на политиката на „лесни пари“ – т.е. на количествени улеснения, с които се стимулира икономиката, но и инфлацията.

Федералният резерв увеличи водещата си лихва с 0,5 базисни пункта. Сега тя ще е в диапазона 4.25 – 4.50 %. Ръстът идва с посланието, че борбата с високата инфлация все още не е приключила. Въпреки това има забавяне на темпото предвид предишните повишения от 0.75 базисни пункта.

- реклама -