ЕЦБ

ЕЦБ: 2016-та е най-добрата година за икономиката от кризата насам

Европейската централна банка обяви, че изминалата 2016 г. е била изключително успешна, като дефлацията е била предотвратена и е било подпомогнато икономическото възстановяване в еврозоната.

„Въпреки че годината започна обхваната в икономическа несигурност, тя завърши с най-стабилната икономика от кризата насам“, написа изпълнителният директор на банката Марио Драги в представянето на годишния й доклад.

През март миналата година ЕЦБ трябваше да се справя с притеснително ниска инфлация като стимулира своята огромна схема за купуване на облигации чрез понижаване на лихвени проценти и удължаване на евтини заеми към банки.

По този начин банката се надяваше да налее пари във финансовата система и в истинската икономика, улеснявайки вземането на пари за плащания и инвестиции. Така се даде нова сила и на растежа, увеличавайки инфлацията към целите от малко под 2%.

До декември икономиката на еврозоната изглеждаше достатъчно добре да се върнат старите стойности за купуване на облигации от 80 млрд. евро месечно до предишните от 60 млрд. евро.

„Това отразява успеха на нашите действия по-рано тази година – увеличавайки увереността в икономиката на еврозоната и изчезването на риска от дефлация“, посочи още Драги.

Въпреки това обаче 19-членната еврозона остава изправена пред политически риск на фона на предстоящите тези година избори във Франция и Германия, а слабият световен растеж и политическата несигурност подкопава отвъдморското търсене за продукти от региона.

Съветват ЕК да прилага по-стриктно фискалните правила

В годишния доклад се повтарят и някои познати призиви към правителствата на еврозоната за засилване на реформите, особено облекчаване на законите за трудовия пазар и пренасочване на харчове към по-податливи на растеж области. Докладът също така се обръща и към Европейската комисия, настоявайки, че „по-убедително прилагане на фискалните правила ще бъде добре дошло“ при случаи като този, в който Брюксел реши да не налага глоби за Испания и Португалия за това, че са превишили целите си за дефицит.

По отношение на Брекзит от ЕЦБ посочиха, че запазването на целостта на европейския единен пазар и „хомогенността на правилата и тяхното прилагане“ са наложителни.

- реклама -