Ето за какво сме харчили най-много през ноември

Ето за какво сме харчили най-много през ноември. През ноември 2022 г. месечната инфлация, измерена

с индекса на потребителските цени (ИПЦ),

е 0,8 на сто спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2022 г. спрямо ноември 2021 г. е 16,9 на сто, съобщи Националният статистически институт.

През октомври месечната инфлация в България

бе 0,9 на сто спрямо предходния месец, а годишната инфлация, спрямо октомври 2021 г., бе 17,6 на сто.

Тогава това беше първият спад на годишната инфлация от януари 2021 г., когато показателят се понижи до минус 0,6 на сто спрямо 0,1 на сто през декември 2020 г., сочи справка в НСИ.

През ноември спрямо предходния месец

най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+2,9 на сто),

съобщения (+2,7 на сто), здравеопазване (+1,7 на сто), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1,7 на сто).

Намаление на цените е регистрирано в групите:

жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-1,5 на сто) и транспорт (-0,5 на сто).

През ноември  месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,6 на сто спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2022 г. спрямо ноември 2021 г. е 14,3 на сто.

През септември месечната инфлация в България

беше 1,2 на сто, а годишната, спрямо септември 2021 г., беше 18,7 на сто.

Инфлацията от началото на годината (септември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 14 на сто, а средногодишната инфлация за периода октомври 2021 г. – септември 2022 г., спрямо периода октомври 2020 г. – септември 2021 г., е 12,8 на сто.

И през август месечната инфлация беше 1,2 на сто,

спрямо предходния месец, а годишната, спрямо август 2021 г., бе 17,7 на сто.

Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 12,6 на сто, а средногодишната инфлация за периода септември 2021 г. – август 2022 г., спрямо периода септември 2020 г. – август 2021 г., бе 11,7 на сто.

Инфлацията за юли спрямо юни 2022 г. беше 1,1

на сто, а годишната инфлация тогава беше 17,3 на сто.

Инфлацията от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 11,3 на сто, а средногодишната инфлация за периода август 2021 – юли 2022 г.,

спрямо периода август 2020 г. – юли 2021 г., бе 10,5 на сто.

Инфлацията за юни спрямо май беше е 0,9 на сто, от началото на годината (юни 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 10,1 на сто, а годишният темп за юни 2022 г., спрямо юни 2021 г., беше 16,9 на сто.

Средногодишната инфлация за периода

юли 2021 г. – юни 2022 г., спрямо периода юли 2020 г. – юни 2021 г., бе 9,3 на сто.

Инфлацията за май спрямо април беше 1,2 на сто.

Инфлацията от началото на годината (май 2022 г. спрямо декември 2021 г.)

беше 9,1 на сто, а годишната инфлация за май 2022 г.,

спрямо май 2021 г., беше 15,6 на сто.

Средногодишната инфлация за периода юни 2021 г. – май 2022 г., спрямо периода юни 2020 г. – май 2021 г., беше 8,1 на сто.

- реклама -