СЗО, учебна година, начало, отговори, деца, мерки Закон за училищното и предучилищно образование, деца,

Ето отговорите на СЗО на най-честите въпроси преди началото на учебната година

Започва нова учебна година!

По този повод Световната здравна организация отговаря на най-честите въпроси, свързани с връщането на училище в условията на пандемия от коронавирус.

Вижте какви предпазни мерки трябва да се вземат, за да се пазят децата, учителите, другия персонал и по-широката общественост.

Децата в по-малък риск от COVID-19 ли са в сравнение с възрастните?

Децата боледуват по-рядко в сравнение с възрастните, а и обикновено прекарват заболяването леко. Според данните на СЗО, деца и юноши до 18 години представляват 1 до 3% от съобщените случаи, въпреки че тази възрастова група съставлява 29% от световното население.

Въпреки че децата са по-малко засегнати, те ще имат по-голям брой контакти в училище. В момента се провеждат допълнителни проучвания за оценка на риска от инфекция при децата.

Каква е ролята на децата в предаването на заболяването?

Ролята на децата в предаването на заболяването не е добре проучена. Към днешна дата са съобщени малко огнища на деца или училища. Въпреки това, малкият брой огнища, докладвани сред преподавателски или асоцииран персонал, също предполага, че разпространението на COVID-19 в образователните среди може да бъде ограничено.

Тъй като децата обикновено прекарват по-леко заболяването и по-малко симптоми, случаите понякога могат да останат незабелязани. Важно е, че ранните данни от проучвания сочат, че процентът на инфекция сред тийнейджърите може да е по-висок, отколкото при по-малките деца. Някои модели предполагат, че повторното отваряне на училищата може да има малък ефект върху по-широкото предаване на вируса, но това твърдение не е доказано.

В момента се провеждат допълнителни проучвания за ролята на децата в предаването на коронавируса извън образователните среди. СЗО си сътрудничи с учени по целия свят за разработване на протоколи, които страните могат да използват за изучаване на предаването на COVID в образователните институции.

компенсация неучебен ден София температури класни стаи МОН, занятия, мероприятия, пътувания, коронавирус училище ученици занятия материал училище, паралелки, групи, Вълчев

Трябва ли децата с хронични болести (астма, диабет, затлъстяване) да се върнат на училище?

Дали едно дете трябва да ходи на училище зависи от здравословното му състояние, текущите данни за COVID-19 в съответната общност и защитните мерки, които училището взима, за да намали риска от предаване на COVID-19.

Настоящите данни сочат, че рискът от тежко заболяване при децата е по-нисък отколкото при възрастните. Могат да се вземат и специални предпазни мерки, за да се сведе до минимум рискът от инфекция. Трябва да се вземат предвид и ползите от връщането в училище.

Данни сочат, че хората с хронични заболявания като ХОБ, затлъстяване, диабет или рак са изложени на по-висок риск от развитие на тежко заболяване и смърт. Изглежда, че това важи и за децата, но информацията по въпроса е крайно недостатъчна.

Какви мерки за превенция и контрол трябва да бъдат подготвени и въведени в училищата?

Има няколко действия и изисквания, които трябва да бъдат преразгледани и въведени, за да се гарантира безопасността на децата и училищния персонал по време на училище. Трябва да се вземат предвид специалните разпоредби за развитието в ранна детска възраст, висшите учебни заведения, училищата за настаняване или специализирани институции.

СЗО препоръчва следното:

Политика, практика и инфраструктура: Уверете се, че са осигурени необходимите ресурси, политики и инфраструктура, които защитават здравето и безопасността на целия училищен персонал, включително хората с по-висок риск.

Поведенчески аспекти: Помислете за възрастта и капацитета на учениците да разбират и зачитат въведените мерки. По-малките деца може да се затруднят да се придържат към физическо дистанциране или подходящо използване на маски.

Безопасност и сигурност: Затварянето или повторното отваряне на училище може да повлияе на безопасността и сигурността на учениците, а най-уязвимите деца могат да изискват специално внимание, например по време на отиване и връщане.

Хигиена и ежедневни практики: Трябва да има строги мерки за хигиена на ръцете и почистване на средата, за да се ограничи риска. Училищата трябва да обмислят обучение на персонала и учениците, график за ежедневно почистване, наличие на съоръжения за хигиена на ръцете и национални/местни указания за използването на маски.

Проверка и грижи за болни ученици, учители и други училищни служители:

Училищата трябва да прилагат политиката на „оставане вкъщи, ако не се чувства добре“, да се откажат от изискването за болничен или бележката от личен лекар, да създадат контролен списък за родители / ученици / служители, които да решат дали да отидат на училище (като се вземе предвид местната ситуация) и се разгледат опциите за скрининг при пристигане.

Комуникация с родители и ученици: Училищата трябва да информират учениците и родителите за мерките, които се прилагат и да осигурят тяхното сътрудничество и подкрепа.

Физическо дистанциране: Физическото разстояние от най-малко 1 метър между хората трябва да се спазва в училищните помещения и в класните стаи. Това включва увеличаване на разстоянието между бюрото на учителя и чиновете, канализиране на потока през междучасията; ограничаване на смесването на класове или възрастови групи; гарантирана добра вентилация в класните стаи.

Всички въпроси и отговори можете да видите тук:

- реклама -