Виктория

Ето кой иска да купи другата банка на Цветан Василев – „Виктория“

Срокът за подаване на писма за интерес във връзка с продажбата на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката приключи, съобщиха от КТБ.

Заявилите интерес кандидати са общо четири

Инвестбанк АД; Българо-Американска Кредитна Банка АД; Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH – група инвеститори, действащи съгласувано; Вабо Интернал АД.

Предстои анализ и оценка на профила на кандидатите, предоставените от тях писма за интерес, включително съпътстваща информация, както и консултация с надзорния орган – Българска народна банка.

Това е четвърти опит по-малката банка на Цветан Василев да бъде продадена. Тя е 100% собственост на намиращата се в несъстоятелност КТБ.

- реклама -