Ето кои сектори и при какви условия ще могат да се възползват от подкрепа по мярката 60:40 – Видео

Правителството одобри постановлението за това как фирмите да бъдат подпомагани от държавата, за да се запази заетостта на служителите.

Финансовият министър Владислав Горанов и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева представиха Постановлението за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60:40 за запазване на работните места.

 

Министър Сачева изброи всички, които ще могат да се възползват от мярката 60/40 и още от утре ще могат да кандидатстват за компенсации и в 7-дневен срок ще получат решенията, а в срок от 5 дни ще получат и компенсацията.

Условието е да се декларира 20 процента спад в приходите, като ще се отчита месец март.

В засегнатите сектори схемата за финансова помощ ще е 60:40 – 60% от заплата ще се поемат от държавата и 40% ще се покриват от работодателя.

Секторите, които ще могат да се възползват от мярката са:

– търговия на дребно (без търговия с автомобили и мотоциклети;

– сухопътен транспорт;

– пътнически и въздушен транспорт ;

– хотелиерство;

– ресторантьорство;

питейна дейност;

кино салони;

– туристическа дейност;

– артистична и творческа дейност;

– предучилищна и училищна дейност;

– спорт.

Компенсации ще се изплащат на тези работници, които имат сключен договор преди обявяване на извънредното положение, а не след това.

В момента няма да се изискват прекалено много документи, но проверки ще могат да се извършват през цялата година, като мярката е точно 60:40 и се отнася за осигурителния доход на работниците.

„Ако работодател не изплати 40-те процента, той трябва да върне и 60-те. Безработните и сега могат да кандидатстват за работа. Осигуровките се плащат от работодателя и работника, затова казвам, че схемата е 60:40 от осигурителния доход. Разликата между нас и Германия е, че ние даваме помощта на работодателя, а Германия на служителя“, уточни Сачева.“Общо безработните са над 200 000. Към 27 март те са 213 700, а тези, които са се регистрирали от началото на кризата, до момента са 9909″, разкри социалният министър.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

Финансовите средства за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

Към 27 март безработните у нас са 213 700, обяви Деница Сачева.

9909 са безработни от началото на кризата и са се регистрирали в бюрата по труда.

„В момента тече интензивна работа в Министерството на финансите и в правителството за първоначалните данни за актуализацията на държавния бюджет“.

Това разкри финансовият министър Владислав Горанов.

Той добави, че в момент, в който се говори за заетост, едва ли ще започнат съкращения, но все пак се обмислят някакви ограничения, за определени администрации.

„Работодателят, който има възможност, трябва да прецени дали може да съхрани заетостта. Тези, които нямат възможност, не са длъжни да се възползват от мярката. За тези работодатели, които не може да се справят, тази мярка не е пълноценна. Тези, които са били на ръба още преди кризата, едва ли ще останат незасегнати и през кризата“, добави финансовият министър.

„Не сме обсъждали промяна в пенсионното законодателство, свързано с осигуряването на доходите на пенсионерите. Нашата роля е да съхраним възможността държавата да изпълнява своята функция“, каза още Владислав Горанов.

„Никой няма да бъде накаран насила да наложи тази мярка. Ще дадем, колкото е нужно, за тези 3 месеца. Ако кризата е толкова дълбока и не можем да се справим, ще мислим по-радикални мерки“, добави той.

„Днес в 18.30 часа ще стане ясно какво предвиждаме в актуализацията на бюджета. Ще помолим правителството, а то Народното събрание да увеличим лимита за дълг. Не ме питайте с колко, милиарди са, но целта е да изпълним своите ангажименти“, каза още министърът на финансите.

„Трудно е да можем да прогнозираме колко работодатели биха се възползвали от мярката. Секторите, които са в приложението, защото се предполага, че по-голяма част от тях биха се възползвали, са 289 000 души. И само те струват 135 милиона на месец. Това са само секторите от приложението без останалите“, уточни Деница Сачева.

„Надяваме се, актуализация в размер на 1 млрд. лв. за тази мярка ще е достатъчно. Ако тази вечер одобрим актуализацията, до утре по обяд трябва да е внесен в Народното събрание“, коментира Владислав Горанов.

Той добави, че след месец-два може да се наложат и други мерки, тъй като нещата могат да се влошат, но могат и да се подобрят и държавата трябва да е готова за всеки вариант.

 

- реклама -