Ето какви ще са студентските такси в държавните университети през следващата учебна година

Ето какви ще са студентските такси в държавните университети през следващата учебна година. Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студентите и докторантите в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации

за академичната 2024/2025 година.

  • Средният размер на годишната такса за обучение на студенти ще бъде 1010 лева
  • Средният размер на таксата за кандидатстване – 60 лева.
  • Средният размер на годишната такса за обучение в държавните висши военни училища ще бъде в размер на 1150 лева
  • Средният размер на таксата за кандидатстване – 50 лева.
  • Средният размер на годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще бъде 1350 лева
  • Средният размер на годишната такса за обучение на докторантите в научните организации ще бъде 700 лева

Държавата ще осигурява средства за обучението на 43 198 новоприети студенти през академичната 2024/2025 година в 38 държавни висши училища (включително и военните).

Общият брой на приеманите студенти,

за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението през учебната 2024-2025 година ще бъде увеличен спрямо миналогодишния с 569 места. Повече места в сравнение с учебната 2023-2024 година ще бъдат утвърдени в

30 професионални направления,

като част от тях са: „Здравни грижи“, „Обществено здраве“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Енергетика“, „Национална сигурност“, „Металургия“, „Военно дело“ и други.

През новата академична година ще

бъдат приети 2136 докторанти в държавните висши училища, от които 1641 в редовна и 495 в задочна форма на обучение. 343 ще са докторантите в научните организации, от които 206 в Българската академия на науките и 71 в Селскостопанска академия.

- реклама -