Ето как да си върнете до 600 лв. за отглеждане на дете, ако не сте успели чрез работодателя

Ето как да си върнете до 600 лв. за отглеждане на дете, ако не сте успели чрез работодателя. С подаването на данъчна декларация, можем да ползваме и други облекчения.

Родителите, които не са се възползвали

от възможността за данъчни облекчения за отглеждане на деца, чрез работодателя си по трудов договор, могат да го направят с подаването на годишна данъчна декларация, припомнят от НАП.

От приходната агенция очакват завишен интерес към данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, поради по-високите суми, които се приспадат от годишните данъчни основи  за 2022 г. В зависимост от

облагаемите доходи на родителите

за миналата година,  ще получат съответно до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1200 лв.

През 2022 г., ще имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако, след ползването им се формират суми за възстановяване,

те се изплащат в срок от 1 месец

след подаването на декларацията, припомнят от НАП.

Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

От НАП съветват гражданите

преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн

за задължения, за да избегнат неудобства.

Над 1300 души са подали данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2023 г., която традиционно стартира на 10 януари.

За втора поредна година гражданите

могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище за направените през 2022 г. плащания за труд в общ размер до 2000 лв. За целта е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

- реклама -