Снимка: pixabay.com

ЕС одобри лекарството на AstraZeneca за превенция от COVID-19

Европейският съюз одобри първото лекарство за превенция от COVID-19 на AstraZeneca, съобщиха от компанията.

Evusheld, комбинация от две моноклонални антитела (тиксагевимаб и цилгавимаб), на AstraZeneca, е комбинация от антитела за профилактика срещу COVID-19, лицензирана във Великобритания.

Медикаментът е получил разрешение за употреба в Европейския съюз (ЕС) за профилактика (превенция)

на COVID-19 при широка популация от възрастни и юноши на възраст 12 и повече години, но с тегло най-малко 40 kg.

Одобрението от Европейската комисия се основава на резултатите от програмата за клинично развитие на Evusheld,

включително данни от проучването за профилактика на предекспозицията, което показва 77% намаление на риска от развитие на симптоматичен COVID-19,

в сравнение с плацебо при първичния анализ и 83% намаление при шестмесечен среден анализ.

Защитата от вируса продължава най-малко шест месеца. Медикаментът като цяло се понася добре при изпитанията, съобщават още от компанията.

Препоръчителната доза от Evusheld в Европа е 150 mg tixagevimab и 150 mg cilgavimab, приложени като две отделни последователни интрамускулни инжекции.

 

- реклама -