ЕС САЩ министри тероризъм финансови кибер атаки

ЕС и САЩ обсъдиха проблемите с тероризма, миграцията и финансовите и кибер измами

На 22 и 23 май 2018 г. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз бе домакин в София на министерска среща ЕС-САЩ в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Срещата затвърди дългогодишното ползотворно сътрудничество между Съединените американски щати и Европейския съюз по въпросите на правосъдието и вътрешните работи, както и важността на общия отговор на съвместни заплахи, свързани със сигурността.

Съединените щати бяха представени от главния прокурор на САЩ, Джеф Сешънс, и от изпълняващата длъжността заместник-секретар по вътрешна сигурност, Клеър Грейди.

Европейският съюз, който бе домакин на срещата, бе представен от комисаря по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос, комисаря по правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Юрова, комисаря по сигурността на Съюза Джулиан Кинг,  както и от българския министър на вътрешните работи Валентин Радев и българския министър на правосъдието Цецка Цачева, австрийския федерален министър на вътрешните работи Херберт Кикл и австрийския федерален министър за конституционни въпроси, реформите, дерегулацията и правосъдието Йозеф Мозер като настоящо и бъдещо председателства на Съвета на Европейския съюз.

Европейският съюз и Съединените щати обсъдиха общите усилия за борба с тероризма, с акцент върху ефективното споделяне на информация, превенцията на радикализацията и употребата на Интернет за целите на тероризма, както и бдителността по отношение на авиационната сигурност и химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи и взривните вещества, особено във връзка с нарастващите химически заплахи във въздушния транспорт и на обществени места. По отношение на обмена на информация за резервационните данни на пътниците, участниците в срещата подчертаха важността на този обмен и отбелязаха предстоящото развитие в отделните дискусии по тази тема във формат ЕС-Канада. Участниците постигнаха съгласие да продължат обсъждането на темата за резервационните данни на пътниците по време на следващата министерска среща ЕС-САЩ, която ще се проведе през втората половина на 2018 г. в САЩ.

Участниците обсъдиха и сътрудничеството между службите за сигурност и правоприлагащите органи в киберпространството, потвърждавайки колко е важно да бъде осигурен бърз достъп до електронни доказателства на правоприлагащите и съдебните органи, като същевременно се гарантират личната неприкосновеност и гражданските свободи.

По подобен начин те подчертаха и необходимостта от запазване на сигурно, отворено и безопасно киберпространство за насърчаване на икономическото и социалното развитие и обмениха идеи как по най-добър начин да отговорят на това нарастващо предизвикателство.

Европейският съюз и Съединените щати обмениха и информация за развитието на процесите в областите на миграцията, граничното управление и съответните визови политики. Европейският съюз предостави актуална информация за миграционните тенденции в Европа и текущите инициативи за укрепване на управлението на своите външни граници.

Европейският съюз и Съединените щати направиха преглед на направеното до момента от страна на ЕС и САЩ, включително от петте заинтересовани държави членки на ЕС, по отношение на постигането на законоустановените изисквания на Програмата за безвизови пътувания, за да се разгледа тяхното включване. Двете страни отчетоха и необходимостта от засилване на оперативното сътрудничество, с цел ефективна превенция и премахване на контрабандата на мигранти и трафика на хора, и обсъдиха важното значение на системите за сигурна и законна имиграция,

Накрая Съединените щати и Европейският съюз се спряха на важността от осигуряването на бърз обмен на финансова информация и подобряването на ефективността на финансовите разследвания. Европейският съюз и Съединените щати обсъдиха най-новите тенденции в тези области и споделиха добри практики, с цел засилване на общото противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Подчертавайки напредъка в тези ключови области от взаимен интерес и изтъквайки отново, че за да се отговори на глобалните заплахи пред сигурността, са необходими общи решения, Европейският съюз и Съединените щати изразиха готовност да се срещнат отново през втората половина на 2018 г. във Вашингтон, окръг Колумбия.

 

- реклама -