ЕС директива ще защитава транзакциите в Интернет

Клиент, имащ сметки в няколко банки ще може чрез онлайн платформа на платежна институция – трето лице да види всички свои сметки от една точка на достъп, да инициира плащане или да проследи история на своите плащания за определен период назад.

Това предвида нова директива за платежните услуги, която ще защитава плащанията в Интернет, обяви подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Нина Стоянова по време на финансов форум „Иновации“. В директивата са заложени редица изисквания към доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) относно плащанията, извършвани по електронен път и в интернет.

„С дигитализацията на услугите и иновациите в сферата на плащанията настъпиха редица промени, което наложи ревизирането на Директивата за платежните услуги и приемането на изцяло нова Втора директива за платежните услуги във вътрешния пазар“, заяви Стоянова.

Новата директива за платежните услуги въвежда два нови вида платежни услуги – по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка.

По този начин ще се регулира и дейността на доставчиците.

Така те ще могат да предлагат на клиентите достъп до сметките им в различни банки онлайн чрез съответни онлайн платформи. Достъпът до тези сметки става чрез изричното съгласие на клиента – ползвател на платежни услуги, като той се идентифицира със средствата за онлайн комуникация с банката – това са пароли, динамични кодове, токъни, електронни подписи.

Също така, доставчиците на платежни услуги ще трябва да въведат мерки за смекчаване и механизми за контрол на операционните рискове, както и рисковете, свързани със сигурността на предоставяните от тях платежни услуги, като в процес на разработване са Насоки на Европейския банков орган в тази област. В случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент, доставчиците на платежни услуги ще имат задължение за докладване до компетентния надзорен орган, разясни Стоянова.

По думите й директивата ще бъде въведена с нов Закон за платежните услуги и платежните системи, който се очаква до средата на годината да бъде изпратен в Министерството на финансите за внасяне в Министерски съвет и за приемане от Народното събрание. Страните членки на ЕС трябва да транспонират Директивата в местното законодателство не по-късно от 13 Януари 2018 г.

- реклама -