енергетика, ТЕЦ "Марица Изток-2" мерки оздравяване

Енергийното министерство предприема спешни мерки за стабилизиране на ТЕЦ „Марица изток“ 2

Предприема се комплекс от мерки за стабилизиране на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД.

Това съобщиха от Министерството на енергетиката.

Сформираната със заповед на енергийния министър работна група анализира финансово-икономическото състояние на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД. Експертите от Министерството на енергетиката, дружества от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и Агенцията за устойчиво енергийно развитие разработиха конкретни предложения за стабилизиране на дружеството.

Днес мерките бяха представени пред синдикатите от министъра на енергетиката Теменужка Петкова. В срещата участваха също заместник-министър Красимир Първанов, ръководители на държавни енергийни компании и експерти от министерството.

ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД е базова мощност, от стратегическо значение за запазване стабилността на енергийната система на България и региона. За нас е ясно, че без въглищните централи не можем да осигурим енергийната сигурност на страната, каза пред участниците министър Петкова.

Като една от краткосрочните мерки се предвижда закупуване на квоти за парникови газове на ТЕЦ Марица Изток 2 за 2018 г. със средства на БЕХ ЕАД до края на настоящата година.

Успоредно с това експерти от Министерството на енергетиката и Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще водят разговори с държави-членки на Европейския съюз, за да разгледат възможността за статистически прехвърляния на емисии в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници.

Като една от мерките работната група предлага да се анализира възможността ТЕЦ „Марица изток“ 2 да се възползва от законовото право да предяви пред КЕВР разходи за критична инфраструктура.

В дългосрочен план експертите ще продължат да работят по прилагане на европейски практики, които биха могли да спомогнат за запазване капацитета на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД.

- реклама -