Енергийният министър: Предложението ни е да се построят четири нови реактора на АЕЦ

Нашето предложение е да се построят четири нови ядрени реактори, като два от тях ще се явят заместващи на сегашните 5 и 6 блок. Това заяви в интервю за БНР енергийният министър Росен Христов.

„България кардинално трябва да вземе решение дали ще развива ядрената енергетика. Предложението на Министерството на енергетиката е да я развием, тъй като имаме значителен опит в експлоатация на ядрени мощности. Това ще затвърди ролята ни на енергиен лидер“, посочи той. Христов припомни, че малките два блока на АЕЦ „Козлодуй“ е предвидено да бъдат изведени от експлоатация около 2050 година. „В нашите анализи това се вижда ясно каква роля играе. Защото с изваждането на въглищните електроцентрали, на страната са ѝ необходими базови мощности“, допълни Христов.

Тази седмица Народното събрание прие проект на решение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP 1000. С решението парламентът задължи Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 1 март 2023 г.

да предприеме всички необходими действия

за изграждане на енергиен обект – ядрена централа за утвърдената от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Площадка номер 2 – блок 7 на АЕЦ „Козлодуй“.

Освен това МС трябва да предприеме и всички необходими действия за започване на лицензионна процедура и процедура по ОВОС за

изграждане на втори идентичен блок

на утвърдената от АЯР площадка (блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“).

Христов съобщи, че се разработва стратегия за следващите 30 години за електроенергетиката.

„Виждането на Министерството на енергетиката е за интензивно изграждане на мощности и запазване на функционирането на въглищните електроцентрали. Така че България да остане нетен износител на електроенергия, каквито са и нуждите на региона. Препоръчваме изграждане на нови мощности както в ядрената енергетика, така и във водни електроцентрали и възобновяеми източници. Целта е да осигурим един плавен преход към декарбонизация съгласно общоевропейските цели“, заяви енергийният министър.

- реклама -