АЕЦ Белене

Енергийната комисия одобри рестарта на проекта АЕЦ „Белене“

Енергийната комисия прие прокторешението на ГЕРБ, с което се възлага на енергийния министър Теменужка Петкова да възобнови действията по изграждане на „Белене“.

„За“ предложението на ГЕРБ гласуваха 14, „против“ – 2, „въздържали се“ – 0, с което то бе прието. С приетото предложение на ГЕРБ се възлага на министъра на енергетиката да възобнови действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“, съвместно със стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите на проекта „Белене“ в отделно проектно дружество.

С проекторешението се възлага още министърът на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговорите с потенциалните инвеститори и производители на оборудване.

Министърът трябва и да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структуриране на проекта в срок до 31 октомври 2018 г. и препоръчва на Министерски съвет да предприеме действия а отмяна на решението си за „Белене“ от 29 март 2012 г. с цел провеждане на преговори с потенциални инвеститори.

Предстои проекторешението да бъде утвърдено от народните представители.
Комисията разгледа и предложението, внесено от ПГ на „БСП за България“ по темата. Предложението на БСП обаче бе отхвърлено с 8 гаса „за“ и с 13 „въздържали се“. Предложението на БСП бе сходно.

От опозицията предлагаха да бъде отменено решението на Народното събрание от 29 март 2012 г. за прекратяване на ядрената централа на площадка „Белене“ и да се възложи на министъра на енергетиката да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018 г.

От опозицията искаха още да министърът периодично да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори.

- реклама -