„Екзакта“: 54% от българите дават негативна прогноза за това каква ще бъде Новата 2023

„Екзакта“: 54% от българите дават негативна прогноза за това каква ще бъде Новата 2023. Оптимисти са млади и образовани хора, столичани, симпатизанти на „Продължаваме промяната“, на Демократична България и на ГЕРБ, а песимистите по-често са необразовани, бедни и политически апатични българи.

54% от българите дават негативна прогноза

за това каква ще бъде Новата 2023 година за света. 29% от тях очакват тя да е толкова лоша, колкото 2022 г., а 25% се опасяват, че Новата 2023 г. може да е и по-лоша от 2022 г.

Това показва национално изследване на „Екзакта“, проведено в периода от 5 до 12 декември 2022 г., чрез

пряко полустандартизирано интервю

с 1050 пълнолетни лица в 70 населени места на страната. Изследването е реализирано със собствени средства в рамките на изследователската програма на социологическата агенция.

23% от българите очакват 2023 г. да е по-добра

за света от 2022 г. Така мислят предимно млади, образовани, заможни хора и столичани.

Според „Екзакта“ данните показват осъзнатостта на българите за това, че живеем във взаимосвързан свят, в който няма „острови на благоденствието” на фона на глобалните кризи, неблагополучия и заплахи. Българските политици ще трябва да могат да „калкулират” своите възможности и ограничения

при подобна специфика на масовото съзнание.

Скептицизмът на българите нараства, когато питаме каква ще бъде Новата година за Европа. 61% имат негативни очаквания. Една трета от тях очакват Новата година да е толкова лоша за Европа, колкото е 2022 г., а 28% допускат, че 2023 г. може да е и по-лоша. Добра 2023 г. за Европа очакват една четвърт от интервюираните – предимно млади и образовани хора

с висок стандарт, както и жители на столицата.

Най-много са песимистите относно това каква ще бъде Новата година за България. 65% от интервюираните декларират негативни очаквания. Според 36% от тях, 2023 г. ще е по-лоша от 2022 г., а според 29%, 2023г. ще е толкова лоша, колкото е 2022г.

Песимисти за 2023 г. са по-често хора

с нисък стандарт на живот, роми и жители на градовете-областни центрове, а оптимисти-младите хора и столичаните. Оптимистите за бъдещето на страната ни

са намалели двойно за последната година.

На фона на скептичните очаквания за 2023 г. като цяло, регистрираме малко повече оптимисти за следващата година в личен план – 36%. Песимисти за своята 2023 г. са 47% – по-често необразовани, бедни и политически апатични българи, а оптимисти са млади и образовани хора, столичани, симпатизанти на

„Продължаваме промяната“, на Демократична България и на ГЕРБ.

От вторичния статистически анализ е видно, че на 17% възлиза делът на българите, които имат оптимистични очаквания за 2023г. едновременно: за света, за Европа, за България и за себе си. 26% пък са хората с песимистични очаквания едновременно за света, за Европа, за България и персонално за себе си през Новата 2023 г., сочи още проучването на „Екзакта“.

- реклама -