Експерти: Природният газ ускорява климатичните промени

Независимият мозъчен тръст Energy Watch Group в последния си доклад предупреждава, че използването на природен газ не е приложима алтернатива за околната среда и ускорява изменението на климата.

Energy Watch е международна мрежа от учени и парламентаристи, чиято цел е да предоставят анализ и информация за енергийната политика.

Докладът се фокусира върху природния газ, който често се счита за достъпна енергийна алтернатива на въглищата и петрола, но експертите предупреждават, че всъщност не помага за защита от изменението на климата, напротив.

„ Природният газ не може да допринесе за опазването на климата. Поради високия отпечатък на метан природният газ не е климатична алтернатива на други изкопаеми горива и следователно не представлява технологичен мост като част от прехода към система за електроенергия с нулеви емисии“, заключава скорошно проучване на Energy Watch.

От мозъчния тръст предупреждават, че природният газ ускорява изменението на климата поради емисиите на метан, но и че използването му създава пречки за използването на възобновяеми енергийни източници.

Energy Watch констатира със съжаление, че политическите и обществените дебати представят природния газ като добра възможност за намаляване на емисиите на CO2, което според тях не е вярно, тъй като такъв анализ не отчита „неприемливо високите емисии, които се дължат на допълнителни емисии на CO2 и метан по веригата за доставка на природен газ.“

- реклама -