Експерти: Образованието в училище се влошава, 60% от семействата плащат за уроци

Експерти: Образованието в училище се влошава, 60% от семействата плащат за уроци. Сметната палата излезе с одит върху качеството на училищното образование

и заключението в него е, че то се влошава,

а неграмотността в част от българските общини е риск за икономическото развитие на страната.  Няколко са обобщените изводи. Сред тях са, че родители, ученици, директори и декани искат сериозни промени в учебниците и учебните програми в средното образование.

Има сериозни различия в нивата на грамотност в отделни части на страната и високо ниво на неграмотност в част от общините.

Не на последно място, образователните резултати по български език и математика се влошават на всеки следващ образователен етап. Като добавка, близо 60 на сто от родителите у нас плащат за частни уроци за компенсиране на дефицитите в училищното образование.

В доклада на Сметната палата са публикувани и ключови данни от статистиката, които са притеснителни.

Така, например, 2140 учители са заемали щатно място без да са правоспособни да преподават през учебната 2022/2023 г. Системата са напуснали 10,5 на сто от преподавателите през 2022 г. 28,61 на сто от педагогическите ни специалисти в училище са на възраст над 55 години за миналата учебна година, а средният осигурителен доход на заетите в образованието в училище е 1992,29 лв. месечно.

В същото време 1,5% е делът на неграмотното население на възраст от 20 до 29 години през 2021 г.,

а 47,1% са 15-годишните със слаби постижения по четене. Почти същият е и процентът на връстниците им със слаби постижения по математика – 44 на сто. Данните са въз основа на инспекция на 20% от всички училища през 2023 г.

Действията на Министерството на образованието не са достатъчно ефективни

за постигане на качествено училищно образование в България, е изводът от одита на Сметната палата, озаглавен „Осигуряване на качеството на училищното образование“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2023 г. Постигането на качествено училищно образование остава сериозно предизвикателство, като удовлетвореността на всички засегнати страни от резултатите на училищната образователна система е критична.

Образователните резултати по български език и математика се влошават на всеки следващ образователен етап.

Промени в съдържанието и обема на училищната подготовка и учебните програми искат 90 на сто от родителите, 70 на сто от учениците във втори гимназиален етап, 63 на сто от анкетираните директори на училища и 80 на сто от запитаните декани на факултети и ръководители на други структурни звена във висшите учебни заведения.

От сметната палата дават на министъра на образованието и науката общо 21 препоръки

и 7 препоръки. Сред тях са да се предприемат неотложни действия за приемане на държавния образователен стандарт за управление на качеството на институциите, за приемане на методология, обвързваща финансовото подпомагане на училищата с по-високото качество на образованието. Препоръките трябва да бъдат изпълнени до края на 2025 г.

 

- реклама -
error: Съдържанието е защитено