пестициди

Екоминистърът прави инвентаризация на всички хранилища за пестициди – ВИДЕО

Издадохме заповед да се направи инвентаризация в цялата страна на загробени и в критично състояние хранилища за пестициди, заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Министър Димитров заедно със зам.-главния прокурор Десислава Пиронева извърши инспекция на обект, на който се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (пестициди) край село Радомирци, област Плевен. Проверката е по разпореждане на Върховна административна прокуратура и има за цел да установи нерегламентирани обекти.

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура за извършване на проверки относно нерегламентирано…

Публикувахте от Министерство на околната среда и водите в Вторник, 4 август 2020 г.

„Предстои да установим колко и къде се намират такива обекти и да не се създаде никаква опасност, както за замърсяване на водоизточници, така и за остатъци в почвата“, заяви прокурорката.

Тези отпадъци са от 90-те години, има ги на много места, част от тях са описани, ще бъдат унищожени най-опасните.

„Тези, които могат да отидат във водоизточници, да замърсят природата, да има достъп на хора, които могат да злоупотребят с тях. В тази насока бяха и указанията на Върховна прокуратура към нас – да бъдат оценени съгласно потенциалния риск от замърсяване повърхностни и подземни води, почви и безопасно съхранение“, обясни министър Димитров.

Екоминистърът поясни, че вече в страната ни е изпълняван такъв проект за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди. Най-критичните складове ще бъдат докладвани на прокуратурата, а след това ще се премине към тяхното почистване. МОСВ ще задели и средства, които са били първоначално предвидени за други дейности.

„Имаме десетки складове в страната“, уточни министърът и подчерта, че много от тях са в бившите ТКЗС-та от времето на социализма. Пестицидите ще бъдат транспортирани до специална лицензирана площадка за тяхното съхранение.

- реклама -