санкции

ЕК задейства механизъм за блокиране на санкциите на САЩ срещу Иран на територията на Евросъюза

Европейската комисия задейства днес механизъм за блокиране на действието на санкциите на САЩ срещу Иран на територията на Европейския съюз.

Този статут позволява на европейските компании да не попадат в обхвата на американските санкции

Също така те ще могат да възстановяват щетите си от тях и прави невалидни действията на всякакви съдебни решения, базирани върху тези санкции в рамките на ЕС. Целта е тези мерки да влязат в сила преди 6-и август, когато започва да действа първата партида от санкциите.

Комисията започва и официален процес, чрез който да се премахнат пречките пред Европейската инвестиционна банка да взема решения срещу гаранции от бюджета на ЕС за финансиране на дейности извън Общността и по-конкретно в Иран. Това ще позволи на банката да подкрепи европейските инвестиции в Иран и би било особено полезно за малките и средни предприятия, твърдят от Комисията. Европейският парламент и Съветът имат срок от 2 месеца, за да внесат възраженията си срещу тези мерки, преди те да влязат в сила. Този период може да бъде и по-кратък, ако двете институции заявят, че нямат възражения.

източник: БНР

- реклама -