Европа съдебната система Евробарометър докладите Хашоги ЕС Брюксел превозвачи Деня на Европа земеделски санкции Русия продължение ЕС БРекзит Великобритания европейски парламент избори решение икономика, Зелена сделка, правителство, решение, мерки, Северна Македония, Албания

ЕК възстанови на България над 500 млн. лв. за земеделски субсидии

Със свое решение от 25 януари Европейската комисия възстанови на България близо 540 милиона лева за преведените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

С месечното плащане се покриват разходите на Разплащателната агенция за месец декември 2016 година по линия на директните плащания.

Отпуснатите средства се предоставят от Комисията на държавите членки под формата на месечни плащания. Те се извършват въз основа на изпратените декларации за разходи и предоставената заедно с тях информация.

- реклама -